นั่งร้านและอุปกรณนั่งร้าน

เป็นโครงสร้างชั่วคราวใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมแซม ใช้สำหรับให้ช่างก่อสร้างปีนขึ้นไปที่สูง และเหยียบขึ้นเพื่อทำงาน รวมถึงใช้ในการวางของที่จำเป็น


Visitors: 52,542