share

7 เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง ให้เสร็จตรงเวลา

Last updated: 11 Apr 2024
428 Views
7 เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง ให้เสร็จตรงเวลา

งานก่อสร้างเสร็จตรงเวลา เป้าหมายสำคัญที่ท้าทายทั้งผู้รับเหมาและวิศวกร หลายโครงการเผชิญปัญหาล่าช้า งบบานปลาย สร้างความกังวลให้ทุกฝ่าย

เทคนิค 7 ข้อ ต่อไปนี้ ช่วยให้ควบคุมงานก่อสร้าง เสร็จตรงเวลา ควบคุมงบประมาณ สร้างความพึงพอใจ

1. วางแผนรอบคอบ ป้องกันความเสี่ยง

 • กำหนดเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ วิธีการดำเนินงานชัดเจน
 • แบ่งงานย่อย กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ
 • เผื่อเวลาสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

2. สื่อสารงาน ชัดเจน สม่ำเสมอ

 • ประชุมทีมงาน แจ้งความคืบหน้า ปัญหา แนวทางแก้ไข
 • สื่อสารกับเจ้าของโครงการ ช่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชัดเจน
 • บันทึกการประชุมและข้อตกลง

3. ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด

 • ใช้เครื่องมือติดตามงาน เช่น แผนภูมิ Gantt chart, รายงานความคืบหน้า
 • ตรวจสอบความคืบหน้างาน วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไข

4. ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอย่างมีระบบ

 • กำหนดมาตรฐานงานก่อสร้าง
 • ตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง
 • ควบคุมการทำงานของช่างให้ได้มาตรฐาน

5. บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

 • จัดหาวัสดุก่อสร้างให้เพียงพอ
 • บริหารจัดการคนงาน เครื่องจักร อุปกรณ์
 • เผื่อเวลาสำหรับการจัดส่งวัสดุ

6. บริหารความเสี่ยงแบบมืออาชีพ

 • ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 • เตรียมแผนสำรองสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
 • ทำประกันภัย

7. คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือ

 • ตรวจสอบประวัติผลงาน
 • เลือกผู้รับเหมาที่มีใบอนุญาต
 • ตรวจสอบสถานะทางการเงิน

การควบคุมงานก่อสร้าง อาศัยการวางแผนที่ดี การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การติดตามงานอย่างใกล้ชิด การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีช่วย และการเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหา

ผลลัพธ์ที่ได้ โครงการก่อสร้างเสร็จตรงเวลา ควบคุมงบประมาณ สร้างความพึงพอใจให้กับเจ้าของโครงการ

Related Content
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy and Cookies Policy
Compare product
0/4
Remove all
Compare